Quickscan

Działający od 2013 roku program Quickscan co tydzień dostarcza nam wyniki monitoringu przeprowadzanego w pieczarkarniach. Umożliwia to kontrolowanie jakości naszych produktów i pozwala utrzymać wysoką klasę stabilnego podłoża.

  • Monitorowanie plonowania i jakości plonu.
  • Przeprowadzenie analizy uzyskiwanych wyników.
  • Przeprowadzenie analizy w oparciu o wyniki laboratoryjne podłoża (wilgotność, pH, azot).
  • Zestawienie plonów ze średnią plonów uzyskiwaną przez pozostałych producentów.
  • Zestawienia okresowe, podsumowania, wspólne omawianie wyników i wyciąganie wniosków.
  • Program rozwoju produktu. 
  • Spotkania producentów w ramach grupy studyjnej.