Podłoże

Podłoże fazy III z grzybnią Sylvan A15, produkowane przez Holpol w Gościejewie:

 • dostępne luzem,
 • dostępne w kostce o wymiarach ok. 38 x 58 cm,
 • waga kostki 18 - 20 kg, na życzenie klienta,
 • dodatek białkowy w ilości 10 - 15 kg/tona, na życzenie klienta,
 • produkt w kostce wydawany jest na paletach typu triplet, podlegających regularnej wymianie,
 • każda paleta jest owinięta w stretch.

Podłoże głównie z grzybnią Sylvan A15, produkowane przez firmę CNC:

 • dostępne luzem,
 • dostępne w kostce o wymiarach ok. 40 x 55 cm,
 • waga kostki 19 lub 22 kg, na życzenie klienta,
 • dodatek białkowy w ilości 15 kg/tonę, 
 • podłoże w kostce sprzedawane jest na jednorazowych paletach typu triplet, niepodlegających zwrotowi czy wymianie,
 • każda paleta jest owinięta w stretch.

Holpol posiada wyłączne prawa sprzedaży produktów firmy CNC w Polsce.