Badania

  • Regularnym badaniom w naszym laboratorium podlega kompost do produkcji pieczarek.
  • Prowadzimy też badania nad rozwojem swoich produktów.